Vlastnícke právo - základné princípy

V tejto sérii článkov sa pokúsim osvetliť základnú problémy spojené s vlastníctvom veci ako je nadobúdanie vlastníctva, obsah vlastníckeho práva a práv odvodených, spoluvlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva a jeho vysporiadaniu.

Vznik vlastníckeho práva

- vzniká z titulu uskutočnenia právneho úkonu ( zmluvy )
- zo skutočnosti predpokladaných zákonom napríklad
- spracovaním veci
- vydržaním
- dedením
- rozhodnutím príslušného orgánu ( schválnie príklepu súdom )

Zánik vlastníckeho práva analogicky z rovnakých dôvodov


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah