Držba je právom osoby vec užívať ako vlastnú,alebo vykonávať právo pre seba.

Držba sa vyznačuje teda dvomi základným atribútmi

a to

vec užívať ius utendi at fruendi
vec držať ius possiedndi

Držba je vždy stav faktický i keď mu za určitých okolností právo poskytuje rovnakú právnu ochranu ako vlastníctvu.

Držba je buď
oprávnená - čo znamená, že držiteľ má uvedenú vec u seba v súlade so zákonom (napríklad vec má požičanú,v nájme a pod.)

neoprávnená to je vtedy držiteľ síce má vec u seba, ale bez právneho dôvodu, či najčastejšie ako výsledok protiprávneho činu ( napríklad krádež )

Zjednodušene povedané držba vyjadruje každé disponovanie s vecou inou osobou ako vlastníkom.

Sú časté prípady, kedy osoba, ktorá vec v držbe sa vystupuje navonok ako jej vlastník.

Vzhľadom na to, že vlastnícke právo nezaniká tým, že vlastník prestane fyzicky ovládať vec ( napríklad v dôsledku straty, alebo krádeže ), právo rieši v záujme právnej istoty situácie, kedy pôvodný vlastník je neznámy a osoba, ktorá vec má vystupuje navonok ako vlastník.

V prípade, ak nastane vyššie uvedená skutočnosť hovoríme o držiteľovi, ktorý vec drží s úmyslom vykonávať právo pre seba ako vlastníka , že je dobromyseľným držiteľom. Inými slovami disponuje s vecou s vedomím, že je vlastník a nemá vedomosť o tom, že vlastníkom nie je.

Držiteľ nie je dobromyseľný vtedy ak vie, že síce disponuje s vecou fakticky, ale nemá k tomu zákonný dôvod ( napríklad nevrátil vec vlastníkovi ) .

Dobromyseľný držiteľ sa môže po určitom čase stať vlastníkom - hovoríme tomu, že vec vydrží.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah