Škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla

Otázka: 

Dobrý deň, prosím Vás o právnu radu ohľadom zodpovednosti za škodu,ktorú som spôsobil neúmyselne na štvorkolke v teréne. Škoda na štvorkole presahuje 300 eur, pričom štorkoka mi bola zverená do rúk dobrovolne. Aké právne kroky môže proti mne poškodený použiť v pípade ak sa nedohodneme na mimosúdnom vyrovnaní? Za odpoveď Vám vopred
ďakujem.

Vážený pane,

zodpovednosť za škodu je upravená v § 415 až 450 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.. Ide o motorové vozdidlo a v tomto prípade o zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vodzidla § 427 až 431 Občianskeho zákonníka a vo Vašom prípade všeobecnú zodpovednosť za škodu § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka. Minimálne od Vás môže požadovať náhradu škody, ktorú ste mu spôsobil poškodením motorového vozidla. Z otázky nevyplýva či došlo aj k ublíženiu na zdraví. To, že Vám prevádzateľ motorového vozidla zveril motorové vozidlo dobrovoľne znamená toľko, že prevádzateľ motorového vozidla
spoluzodpovedá za spôsobenú škodu napríklad ak ste niekomu ublížil na zdraví, prípadne niečo poškodil. Vy však zodpovedáte jemu za jemu spôsobenú škodu

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah