Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva k bytu

Otázka: 

Som rozvedená vyše troch rokov, máme dve už osamostatnené deti. O rozvod som požiadala ja, pretože bývalý manžel sa o rodinu nestaral, pil, finančne sa neprispieval ani na deti ani na chod domácnosti a staral sa len o svoje rajerky. Počas manželstva sme nadobudli do vlastníctva trojizbový byt. Bývalý manžel sa so mnou odmieta o čomkoľvek rozprávať, s deťmi tiež nekomunikuje. V byte po rozvode bývam aj s bývalým manželom, deti už bývajú samostatne. On sa rozťahuje v dvoch izbách, ja mám len jednu. Nemám tam žiadne súkromie. niekedy sa opije a potom mi len nadáva. Niekedy sa zvnútra zamkne a mám problém sa do bytu vôbec dostať. Už sa mi pár razy stalo, že sommusela prenocovať u známych, lebo sa vnútri bytu opitý zamkol a neotvoril mi. Po uplynmutí troch rokov po rozvode vraj mne patrí polovica bytu a bývalému manželovi tiež polovica, ale na papieri to nemáme. Žiadne vysporiadanie BSM neprebehlo. Chcela som, aby sme byt spoločne predali, k mojej polovici kúpnej ceny som si chcela pridať nejaké peniaze a kúpiť si malý bytík, s vedomím bývalého manžela som už aj kupca našla, ale býv. manžel nakoniec odmietol podpísať kúpnopredajnú zmluvu, vraj on chce vyššiu cenu, ale pritom žiadneho kupca s vyššou cenou nezohnal, ani len neskúsil. Tak som nahraná. Jemu tento stav vyhovuje. Byt platíme napoly, ale už mi začína byť dlžný za nedoplatky ročného vyúčtovania. neviem si poradiť, ako by som s tým pohla. Bývať s ním už nechcem, ale nemám kde ísť. Vedeli by ste mi prosím poradiť, čo by sa v tejto situácii dalo robiť?

Vážená pani,

v tomto prípade Vám nezostane nič iné ako požiadať súd o zrušenie podielového spoluvlastníctva k bytu podľa § 142 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník citujem :

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže
súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec
žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce
na nehnuteľnosti.

s pozdravom Grant


respond napsal neprihlásený

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah