Predexekučná výzva.

Otázka: 

Dobrý deň . So zaujmom som si prećital na vašej stranke článok Neprimerané zmluvné podmienky a absencia písomnej formy . Keďže patrím i ja do skupiny podveďených , a prišli nám už tretie upomienky , chcel by som sa ako človek neznalý pravnickych pomerov spýtať , ako je to na Slovensku s exekúciou , nemusí najskôr dôjsť domov oznámenie zo súdu že bolo začaté exekučné konanie? Na danú vec sa spytujem preto , lebo spoločnosť P.C. s.r.o. v poslednej upomienke píše citujem "V prípade, že v lehote do 7 dní nebude Vaša pohľadávka uhradená, bude vymáhaním bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia poverená právnická kancelária a následne bude začaté exekučné konanie voči Vašej osobe. Týmto Vám vzniknú ďalšie náklady. Vezmite ďalej na vedomie, že sa nachádzate v omeškaní a v prípade, že Vaša pohľadávka nebude uhradená
ani v poslednej nami stanovenej lehote, bude táto vymáhaná za celé obdobie platnosti tejto zmluvy, t.j. za 24 mesiacov." koniec citátu .Mne osobne sa to vidí už ako vyhrážanie , vydieranie .Vopred ďakujem za odpoveď

Vážený pane,

vo všeobecnosti a teda i vo Vašom prípade je potrebné na nariadenie exekúcie právoplatné rozhodnutie súdu ( neuvažujúc o osobitných exekučných tituloch ako sú platobné výmery , notárske zápisnice a pod ). V prípade sporu bude musieť najprv rozhodnúť súd a až po právoplatnom rozhodnutí
súdu je možné uvažovať nad podaním návrhu na exekúciu.

Žalobca však bude musieť preukázať svoje tvrdenia a teda vo Vašom prípade, že
a) ste uzatvoril zmluvu o používaní služieb
b) že došlo k reálnemu plneniu

Pokiaľ je však objednávka realizovaná výlučne elektonickou formou bez zaručeného elektronického podpisu potom dokázať, že uvedenú objednávku urobila konkrétna osoba je v praxi nemožné.

Preto všetky firmy, ktoré takto poskytujú služby - typicky on line prístup k novinám, databázam, hrám vyžadujú pred poskytnutím služby zaplatenie zálohovej faktúry, ktorú zašlú na uvedenú adresu. Ak je táto zaplatená je to v podstate potvrdenie o tom, že osoba, ktorá si službu objednala je
reálna.

Pokiaľ nejestvuje iný dôkaz len mailom odoslané údaje tak šanca na úspech je mizivá. Zároveň je potrebné povedať, že súčasne s návrhom na súd by musel byť zaplatený súdny poplatok, takže pochybujem, že by k takémuto kroku bolo pristúpené.

s pozdravom

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah