Platenie za štúdium na VŠ - prekročenie doby štúdia I.

Otázka: 

som studentkou vysokej skoly bakalarske študium 3 ročník a chcela by som Vas poprosit o radu. Dostala som nasledovne Vec: Oznamenie Odvolávajúc sa na ustanovenia & 92, ods. 5 a 6 a & 71, ods. 3, písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že ste povinný uhradiť školné vo výške 20 000sk v zmysle Dodatku č. 6 k Smernici č. 8/2003 o určení výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na UKF v Nitre na akademický rok 2007/2008. V oktobri 2004 som studovala na VS ale ukoncila som toto studium po dvoch mesiacoch, pretoze som odisla pracovne do zahranicia. Takze v roku 2005 som bola riadne zamestnana a nechapem preco by som mala platit rocne skolne. Vopred dakujem za Vasu odpoved S pozdravom J.

Vážená pani ,

z Vašej otázky nevyplýva, v akej forme štúdia § 60 zákona č.131/2002 Z.z. študujete. Z Vašej otázky nevyplýva, či a z akých dôvodov ste štúdium prerušila, respektíve či došlo k inému skončeniu štúdia v zmysle § 66 zákona č. 131/2002 Z.z. . Rovnako sa z Vašej otázky nedá zistiť, či študujete súbežne jeden, alebo viac študijných programov. Budem predpokladať, že ste začala študovať bakalársky študijný program a štúdium ste prerušila v zmysle § 69 zákona č. 131/2002 Z.z. Zároveň budem vychádzať z faktu, že študujete iba jeden študijný program.

Vzhľadom na to, že Váš študijný program, ktorého štandartná dĺžka je upravená v § 52 ods.. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. citujem Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky musel byť logicky prekročený pretože 2004,2005,2006 sú tri roky a teda v roku 2007 štúdium presiahlo štandartnú dĺžku štúdia je Verejná vysoká škola oprávnená od Vás požadovať školné v zmysle § 92 ods. 6 citovaného predpisu
citujem :

študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa
na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok.

s pozdravom

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah