Platenie za štúdium II

Otázka: 

Dobrý deň, Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. V septembri 2004 som začala študovať denné magisterské 5 roč. štúdium, ktoré som následne v decembri ukončila z dôvodu nezáujmu o daný odbor a odcestovala do zahranicia, kde som pracovala a študovala anglický jazyk. V septembri 2005 som bola prijatá na bakalarske štúdium sychológie kde momentálne aj študujem 3 ročník. Myslím, že to sú údaje, ktoré Vám chýbali. Myslím si, že mám nárok na 5 ročné denné štúdium, tak stále nerozumiem prečo by som mala platiť školné za rok 2007/08. A k tomu mám aj ďalšiu otázku, mám známych, ktorí na zápise nedostali papiere aby vypísali čestné vyhlásenie o tom či niekedy študovali na inej VŠ a potom ju prerušili, a tí dotyční nedostali platiť školné. Ďakujem za odpoveď
S pozdravom Jana

Vážená pani ,

čo sa týka Vás tak v § 92 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. sa okrem iného píše citujem
V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok.To znamená, že tým, že ste už raz bola zapísaná na verejnej vysokej škole ( dokonca na tej istej ) sa Vám toto obdobie počíta ako jeden akademický rok. Teda na účely zákona č. 131/2001 Z.z. študujete dlhšie ako tri roky a keďže štúdium sa rozlišuje na bakalárske ( 3 , resp. 4 roky ) a magisterské 2, resp. 3 roky ) tak na prvom stupni ste prekročila dobu 3 rokov, čo však neznamená, že musíte nutne prekročiť stanovenú dobu magisterského štúdia ) po získaní titulu Bc.
Čo sa týka Vašich kolegov, to neviem posúdiť, pretože s ich prípadom som nebol oboznámený.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah