Platenie za štúdium

Otázka: 

Prajem pekný deň, moja otázka sa taktiež ako mnohých týka zaplatenia školného vo výške 22.258 sk. V roku 2004 som zmaturovala a následne v septembri roku 2004 som nastúpila v akademickom roku 2004/2005 na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Študovala som tam celý zimný semester a asi dva mesiace v letnom. Potom som štúdium ukončila. Index bol odovzdaný v septembri. Potom som si podala prihlášku na Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, kde teraz končím 3. ročník bakalárskeho štúdia. Ten som začala študovať v akademickom roku 2005/2006. Štúdium na ekonomickej univerzite bolo 5-ročné ing. Preto nerozumiem tomu, prečo mám platiť školné v uvedenej výške, keď to bolo úplne na inej vysokej škole. Na pedagogickej študujem v nepredĺženom riadnom termíne. A o týchto informáciách nás informovali na zápise do tretieho ročníka, ale iba o tom, že ak presiahneme štúdium na tejto fakulte, vtedy budeme musieť zaplatiť školné v požadovanej výške. Za rýchlu odpoveď vopred ďakujem

Vážená pani,
patríte do skupiny, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 92 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.
citujem :

(6) Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok.

V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť fakt, že študujete nie 5 rokov, ale v prvom stupni Bc. 3 respektíve 4 roky a v druhom stupni Mg. 1 rok maximálne tri roky § 52 a 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. V zmysle vyššie uvedeného je požiadavka VŠ oprávnená. Vyššie uvedenej problematike som sa už venoval v predchádzajúcich príspevkoch, ktoré by Vám odporučil na preštudovanie .

s pozdravom

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah