Hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov

Otázka: 

dobry den .ked chceme v spoločenstve vlast.bytov a neb priest.prijať inštitút dobrovoľnej dražby,koľko percent je na prijatie potrebné hlasov z celkového počtu majiteľov bytov dakujem

Vážený pane,

hlasovanie upravuje § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle ô 14/2 citovaného predpisu

Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze
vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených; to neplatí, ak ide o hlasovanie podľa odseku 3, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 6, § 8b ods. 2 písm. i), § 10
ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4.

Rozhodovanie o dobrovoľnej dražbe je spadá pod § 7 ods. 2 písm. i) zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle uvedeného je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a
nebytových priestorov.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah