Výpoveď z pracovného pomeru , alebo dohoda ?

Otázka: 

Prosím o radu, požiadala som dňa 25.9.2008 zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodou k 31.10.2008. Zatiaľ sa mi zamestnávateľ nevyjadril písomne o svojom stanovisku a myslím, že tak ani nemieni urobiť. Existuje nejaké právne ustanovenie o lehotách a dobách, do akého termínu sa má zamestnávateľ na moju "žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodu" vyjadriť. Srdečne ďakujem.

Vážená pani,

výpoveď nie je dohoda.Výpoveď je jednostranný právny úkon , ktorý voči zamestnávateľovi nadobúda účinok bez jeho súhlasu. Zamestnávateľ má však právo na trvanie na výpovednej lehote 2 mesiace. Dohoda je dvojstranný právny úkon na ktorý je potrebný súhlas oboch strán. To znamená, že ak chcete podať výpoveď a urobíte to napríklad v októbri , tak výpovedná doba začína plynúť od nasledujúceho mesiaca a skončí sa uplynutím dvoch mesiacov. ( teda k 31.12 ) Uvedenú problematiku upravuje § 60 a 61 Zákonníka práce a okamžité skončenie pracovného pomeru § 68 až 70. To aké účinky má Váš list zamestnávateľovi závisí od jeho formulácie.Zamestnávateľ by sa mal vyjadriť k žiadosti, ale nie sú lehoty dokedy to musí urobiť. Ak by ste však napísali, že dávate výpoveď a bolo by to jednoznačné nastanú právne následky predpokladané príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z. a v takom prípade vyjadrenie zamestnávateľa nie je podstatné. Samozrejme je povinný vykonať s tým súvisiace úkony ( napríklad vyčerpanie zostatku dovolenky, vydanie posudku a pod. )

s pozdravom

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah