Otázka: 

Prosím o pomoc v tomto prípade:dostala som dnes výpoveď zo zamestnania podľa Zákonníka práce § 63 ods.1,pímeno b/,s výpovednou dobou 2 mesiace. Avšak v pracovnej zmluve mám uvedenú výpovednú dobu 3 mesiace.Platí preto Zákonník práce, alebo pracovná zmluva? Ďakujem za pomoc Gabriela

Vážená pani Gabriela,

Pokiaľ máte v pracovnej zmluve dohodnutú výpovednú dobu tri mesiace jednoznačne platí zmluva. V zmysle § 43 ods. 2 zákona 311/2001 Z.z. je zamestnávateľ povinný v pracovnej zmluve uviesť dĺžku výpovednej lehoty. Výpovedná doba je najmenej dvojmesačná a je rovnaká pre zamestnanca a zamestnávateľa § 62 zákona č. 311/2001 Z.z. . Keďže je "najmenej" dvojmesačná môže byť i dlhšia. Pokiaľ tam robíte dlhšie ako päť rokov máte zákonný nárok na trojmesačnú výpovednú dobu. P.S. aj na výpoveď podľa 63 ods. 1 písm b) musí reálne jestvovať dôvod. Nestačí len uvedenie dôvodu. Inak je výpoveď neplatná.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah