Odvolanie z funkcie vedúceho

Otázka: 

Dobrý deň, dostala som sa na Vašu stránku a touto cestou využívam možnosť o právnu pomoc.Pracujem v štátnej správe. Od 1.7.2005 som bola rozhodnutím riaditeľa poverená funkciou zástupcu vedúceho. Dňa 14.11.2006 mi bolo doručené rozhodnutie, v ktorom stálo, že riaditeľ, oprávnený podľa § 3 zákona č. 200/1998 Z.z. v spojení s ustanoveniami čl. 2 ods. 7 bod 5 a 6 prílohy č.1 k rozkazu ministra financií SR (tam sa hovorí len o tom, čo je v právomoci riaditeľa)rozhodol takto, že podľa § 33 ods.2 v spojení s usatnovením § 34 ods.1 písm f, ods.7 zákona č.200/98 som odvolaná z funkcie zástupcu a podľa ustanovení § 34 ods.3 som prevedená na inú funkciu (obyčajný referent). V odôvodnení rozhodnutia stojí, že riaditeľ konal na základe oprávnenia vyplývajúceho z ustanovenia § 3 v spojení s ustanoveniami § 34 ods. 1 písm. f zákona 200/1998, čl.2 ods. 7 bod 5 a 6 prílohy č.1 k rozkazu ministra financií. Voči rozhodnutiu sa môžem odvolať do 15 dní, čo mienim aj urobiť, nakoľko mi nie je známy dôvod odvolania. Po podrobnom preštudovaní som v rozhodnutí našla aj niekoľko chýb, týkajúcich sa paragrafov. Konkrétne § 34 ods.1 písm.f (podľa môjho názoru, tam malo byť uvedené písmeno e) a tiež § 34 ods.3 - nakoľko som v stálej štátnej službe, tak tam mal byť uvedený odsek 4 a nie 3. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o radu, v akom duchu napísať to odôvodnenie, pretože podľa slov vedúceho každý bol s mojou prácou spokojní a ani on nevie dôvod môjho odvolania. Ďakujem

Vážená pani S.,

Pokiaľ som to správne pochopil bola ste do svojej funkcie menovaná v súlade s § 33 ods. 1,3ákona č. 200/1998 . V zmysle § 33 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z.z. ) Colník, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa odseku 3, môže byť z tejto funkcie odvolaný aj bez uvedenia dôvodu. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejme existencia, respektíve neexistencia dôvodu na odvolanie ( napríklad služobné hodnotenie ) bezvýznamné. Čo sa týka Vami uvádzaných § tak myslím, že 34 ods. 1 písm f) bolo uvedené správne, pretože písm e) sa používa v prípade zákazu činnosti čo asi nebude Váš prípad. Či malo byť použité ustanovenie § 34 ods. 3, alebo 4 je ťažko povedať, pretože nepoznám Vašu konkrétnu činnosť ani situáciu. Toto sa vzťahuje na colníka , ktorý vykonáva daňový dozor. Možno, že by vec viac vyjasnilo znalosť rozkazu Ministra Financií, ktorý však nepoznám.

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah