Nevyplatenie mzdy a odstupného

Otázka: 

DOBRY DEN.JEDEN ZNAMI MI PORADIL NECH SA NA VAS OBRATIM ZE MI BUDETE VEDIET PORADIT. PRACUJEM V JEDNEJ FIRME UZ 8 MESIACOV A ZA POSLEDNE 3MESIACE SOM NEMALA VYPLATU.AKO SA TO DA VYMAHAT A DOKAZAT KEDZE SOM BOLA PLATENA NA RUKU NIE NA UCET???A ANI ZMLUVU NEMAM LEN TU CO SOM DOSTALA NA ZACIATKU NIE TAKU O PREDLZENI ZMLUVY.A ESTE NIECO...SEM DO FIRMI SOM POCICALA SVOJE PENIAZE 75000SK NEMAM DOKLAD AKURAT TO ZE TO BOL PREVOD Z BANKY DO BANKY CO JE VIDITELNE NA VYPISE.AKO A CO MAM ROBIT ABY SOM NEPRISLA O SVOJE PENIAZE??? VOPRED DAKUJEM

Vážená pani,

Predovšetkým si treba ujasniť, či tam skutočne pracujete na základe pracovnej zmluvy,prípadne iného zmluvného typu ( dohoda o vykonaní práce , zmluva o dielo ) prípadne bez zmluvy. Bez toho je veľmi ťažké určiť aká je vlastne situácia.

Pracovný pomer

§ 48-84 zákona č. 311/2001 Z.z. ( Zákonník ráce ) Pracovná zmluva sa uzatvára zásadne písomne. V prípade, ak v ňom nie je uvedená doba jeho trvania , platí, že bol dohodnutý na neurčitú dobu. Ak teda máte pracovnú zmluvu musí z nej vyplývať dohodnutá doba travnia. Pokiaľ ju nemáte , tak to bude problém. Musela by ste pracne dokazovať, že ste bola zamestnaná. V takom prípade by som odporúčal zájsť do Sociálnej poisťovne. Pokiaľ Vás zamestnávateľ prihlásil , budete to mať jednoduchšie.

Dohoda o vykonaní práce ( o dohode o brigádnickej práci študentov
neuvažujem, pretože predpokladám, že nie ste študent)

V zmysle § 226 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. ( Zákonník ráce ) dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia
pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

V prípade ak nie je písomná nejestvuje a vy robíte bez zmluvy.

V zmysle § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. ( Zákonník ráce) na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov) sa vzťahujú ustanovenia prvej časti. To v poraxi znamenná, že až na výnimky uvedené v zákone ( napríklad obmedzenia pre mladistvých, náhrada škody a pod. ) sa ustanovenia o pracovnom pomere nemôžu použiť.

Iná zmluva

Napíklad zmluva o dielo, sprostredkovateľská zmluva príkazná zmluva. Tu ide o klasické zmluvy , ktoré nie sú pracovným pomerom a teda platí v nich to, čo je dohodnuté V tomto konkrétnom príapade by som Vám odporúčal
pozrieť si ju a podľa toho konať. Tieto zmluvné typy nájdete v zákone č. 40/1964 S.b. – Občiasnsky zákonník ,
konkrétne zmluvu o dielo §§631-656 zákona č. 40/1964 S.b. sprostredkovateľská zmluva §§774-777 zákona č. 40/1964 S.b. Príkazná zmluva §§724-741k zákona č. 40/1964 S.b.

Čo sa týka nevyplatenia mzdy a odstupného je to výpovedný dôvod na strane zamestnanca
§ 69b č. 311/2001 Z.z. ( Zákonník ráce) Okamžitté ukončenie pracovného pomeru je možné uplatniť ak je zamestnávateľ v omeškaní dlhšie ako 15 dní. Nevyplatenie mzdy a odstupného je tiež trestným činom podľa § 214 - Nevyplatenie mzdy a odstupného. Môžete sa tiež sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce.
Za určitých okolností môžete mať nárok na dávku garančného poistenia podľa zákona 461/2003 Z.z. O sociálnom poistení. Tu by som to konzultoval so Sociálnou poisťovňou.

Pokiaľ sa týka vymožiteľnosti takejto pohľadávky neostáva Vám nič iné ako podať návrh na príslušný súd , aby zaviazal firmu na úhradu dlžnej sumy, prípadne si ju uplatniť prihláškou ak bude na firmu vyhlásený konkurz . Ten po novom vyhlasuje Okresný súd v sídle Krajského súdu.. Tu však odporúčam konzultovať situáciu s právnikom.

Čo sa týka pžičky táto nemusí byť uzavretá v písomnej forme, ale budete musieť preukázať jej existenciu inak. Samotné zaslanie peňazí firme cez účet Vám situáciu zľahčuje , ale zďaleka nerieši. V takomto prípade bude potrebný nejaký svedok.

Neviem aká je to firma, ale pokiaľ v čase , keď ste jej pôžičku poskytla vedela, že nie je v stave ju splácať môže ísť o trestný čin úverového podvodu podľa § 222 zákona č. 300/2005 Z.z..

Či už sa rozhodnete konať tak, alebo onak dopručujem konať rýchlo, pretože vymožitelnosť práva je v SR veľmi nízka a musíte sa pripraviť na to, že súdy, prípadne polícia nemusia konať rýchlo a efektívne. Ľudia , ktorí využívajú platobnú neschopnosť firiem sú často skúsení a plánujú takéto kroky vopred. V každom prípade by som sa s konkrétnou situáciu obrátil na právnika a na základe toho by siom sa rozhodol ako ďalej.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah