Problem s bytom v novostavbe

Otázka: 

Jun 2007 sa kolaudovala novostavba. Doteraz nemam list vlastnictva a nebol ani podany vklad do katastra aj napriek tomu ze som pred 2 mesiacmi dal predajcovi 2000 sk !Ma vobec vyznam sa sudit o financnu nahradu ?

Vážený pane,

z Vašej otázky ( dal som predajcovi 2000,-SK ) nevyplýva, či šlo o sprostredkovanie predaja, alebo o kúpu bytu . Predpokladám, že tam asi mala byť suma 2 mil. Sk a že teda došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy a zaplateniu kúpnej ceny. Pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosť, tak vlastnícke právo k nej sa nadobúda až zápisom v katastri nehnuteľností. Pred týmto okamihom sa nestanete vlastníkom nehnuteľnosti. Predávajúci je síce povinný podať návrh na vklad do katastra, ale keď to neurobí, respektíve predá nehnuteľnosť ešte raz, tak pre kataster má prednosť ten návrh na vklad, ktorý prišiel skôr. Je teda celkom reálna šanca, že o byt prídete. Pokiaľ máte platnú zmluvu a doklad o zaplatení kúpnej ceny podal by som okamžite návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia , ktorým by sa zakázala predávajúcemu dispozícia s predmetnou nehnuteľnosťou To má samozrejme význam len vtedy , ak už nehnuteľnosť nebola predaná inému a vklad do katastra nebol povolený. V takom prípade máte nárok len na náhradu škody.

V tomto prípade by som konal rýchlo a nečakal na pekné slová predajcu. Pokiaľ chcete zistiť, či táto nehnuteľnosť nebola predaná inému odporúčam žiadať o list vlastníctva na ktorom je táto nehnuteľnosť evidovaná ( bez ohľadu na to na koho ) Rovnako z neho zistíte, či práva uvedené na liste vlastníctva neboli dotknuté zmenou .

Či je šanca, alebo nie je šanca na reálne vymoženie pohľadávky je vecou konkrétnej situácie, ale pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosť tak by som sa rozhodne svojho práva súdnou cestou domáhal.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah