Náhrada skody po zivelnej pohrome

Otázka: 

Prosim poradit.Pocas burky odtrhlo kus strechy z paneloveho domu,ktora spadla na moje auto a sposobila mi skodu.Auto nieje poistene a poistka spollocenstva najomnikov domu sa nato nevztahuje.Mam narok na uhradu skody od spolocenstva najomnikov bytov?Ak ano akym sposobom skodu vymahat? Dakujem.

Vážený pane,

Na náhradu škody, ktorá vznikne v súvislosti s bytmi sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka – zákon č. 40/1964 S.b. ( § 415 a nasledujúce ) . Správca zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vzniknuté pri výkone správy a. do výšky splaten ých úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome ( §8b zákona č. 182/1993 Z.z. ) Správca môže byť spoločenstvo vlastníkov bytov ak neuzavrelo zmluvu o výkone správy, alebo fyzická a právnická osoba s ktorou spoločenstvo vlastníkov bytov uzavrelo
zmluvu o výkone správy.

Vzhľadom na to, že zodpovednosť za škodu, ktorú upravuje Občiansky zákonník je formulovaná ako subjektívna . vyžaduje sa zavinenie ( s výnimkou prevádzky dopravného prostriedku , zvlášť nebezpečnej prevádzky –
napríklad priemyselné podniky a pri spôsobení škody spočívajúcej v povahe prístroja – napríklad vznikne škoda pri použití prístroja zákazníkovi ), museli by ste preukázať, že došlo úmyselnému porušeniu právnej povinnosti, ktoré by bolo v príčinnej súvislosti so vznikom škody.

Pokiaľ došlo k pádu strechy panelového domu pri víchrici tak je to škoda spôsobená živelnou pohromou a už vo svojom princípe ako vyššia moc je jedným z dôvodov, ktoré vylučujú zodpovednosť za škodu.

V zmysle vyššie uvedeného budete musieť uplatňovať svoj nárok správcovi bytov a nebytových priestorov dome a budete musieť preukázať vyššie uvedené predpoklady zodpovednosti za škodu.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah