Dedičstvo a daň

Otázka: 

Mam staru mamu ktora by chcela zanechat zavet s tym ze mi zanecha celu svoju cas podielu (pol domu). Je to dobre vpisat do zavetu, alebo je lepsie ak mi tuto svoju cast odpreda za symbolicku cenu? Zaujima ma to koli dani z darovania a z prevodu nehnutelnosti. Dalsiu cast domu vlastnia 2 dcery mojej starej mamy a jedna z nich (moja mama) sa chce svojej casti zrieknut v moj prospech. Ako to je najlepsie urobit? co sa platenia dani tyka?

Vážený pán Ondrej,

Čo sa týka závetu, tak neplnoleté deti musia dostať mimimálne toľko, koľko by bol ich podiel zo zákona, plnoleté deti minimálne 1/2 zákonného dedičského podielu . Inak by bol závet v tejto časti neplatný. § 479 zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník. Vaša matka sa nemôže vopred vzdať svojho potenciálneho dedičského podielu vo Váš prospech, pretože , dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná § 574 ods. 2 zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník.
Čo sa týka dane z prevodu a prechodu nehnuteľností a dane z darovania túto upravoval zákon 318/1992 Z.b. - takzvaná trojdaň. Zákonom 554/2003 Z.z. bol tento zrušený čo malo okrem iného ten následok , že z neho bola vypustená daň z darovania. V súčasnosti zákon 554/2003 Z.z. upravuje iba daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.
Predmetom dane je odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam na území Slovenskej republiky a vklady nehnuteľností do obchodných spoločností a družstiev. Zámena nehnuteľností sa na účely tohto zákona považuje za jeden prevod.
Z uvedeného platia určité výnimky uvedené v § 3 ods. 2 písm. a až e . zákona č. 554/2003 Z.z.
(2) Predmetom dane nie je
a) vydanie nehnuteľností podľa osobitných predpisov, 5)

b) prevod vlastníctva bytov, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu vrátane prevodu vlastníctva priľahlých a zastavaných pozemkov do vlastníctva doterajších nájomcov podľa osobitného predpisu, 6)

c) prvý prevod vlastníctva bytu v bytovom dome a jeho spoločných častí a spoločných zariadení alebo vlastníctva bytu v rodinnom dome vrátane prevodu vlastníctva priľahlých pozemkov a zastavaných pozemkov z vlastníctva stavebníka do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

d) prevod stavby vrátane priľahlých pozemkov a zastavaných pozemkov, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo je dokončenou novostavbou, a stavba nebola doteraz užívaná, ak prevodcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je výstavba alebo predaj stavieb a ktorú nadobúdateľ ďalej prenajíma na základe zmluvy s právom kúpy prenajatej veci,

e) nadobudnutie nehnuteľností na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva nájomcu, ak predchádzajúci prevod nehnuteľností do vlastníctva prenajímateľa bol predmetom dane.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak Vám chce vaša stará mama zanechať svoju polovičku domu bude najlepšie ak bude spísaná darovacia zmluva. Iná vec je ako sa k tomu postaví zvyšná rodina.
Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah