Trovy súdneho konania a konkurzné konanie

Otázka: 

Dobry den prajem, chcel by som vas poziadat o poradenstvo k nasledovnemu problemu :Krajsky sud v Kosiciach rozhodol, že žalovaná strana - správca konkurznej podstaty - je mi povinný nahradiť trovy sudneho konania ( 3000,- Sk), do troch dní odo dna pravoplatnosti rozsudku. Rozsudok nadobudol pravoplatnost 30.5.2007. Na zaklade tohto rozsudku som poziadal zalovanu stranu -spravcu konkurznej podstaty - o uhradu trov konania. Spravca odmietol mi tuto sumu zaplatit.

Na zaklade uvedeneho som poziadal exekutorsky urad o vymozenie tejto ciastky.Okresny sud v Kosiciach ziadost sudneho exekutora o udelenie poverenia na vykonanie exekucie zamietol a nasledne aj Krajsky súd v Kosicach dna 17.4.2008 potvrdil uznesenie sudu prveho stupna.
V uzneseni je uvedene :
"Sud prveho stupna spravne uzavrel, ze ziadosti sudneho exekutora o udelenie poverenia na vykonanie exekucie nie je mozne vyhoviet, pretoze tomu brania ucinky vyhlasenia konkurzu, uvedene v ust. §14 ods. 1 pism.e/ zakona c.328/1991 Zb. Podla prvej vety tohto ustanovenia pre pohladavku proti upadcovi nemozno nariadit vykon rozhodnutia, viest vykon rozhodnutia, ani vykonavat exekuciu na majetok patriaci di podstaty, ani nadobudnut na nom pryvo na oddelene uspokojenie ( §28)."
Moja otazka znie:
Akym spôsobom je mozne vymoct trovy konania, ktore Krajsky sud zaviazal zalovanu stranu uhradit ? Da sa siahnut na odmenu-mzdu spravcu konkurznej podstaty, ktory urobil pri svojej cinnosti chybu a z tohto dovodu som musel podat zalobu na sud, ten uznal, ze zaloba je opravnena a okrem toho zaviazal zalovanu-spravkynu konkurznej podstaty mi uhradit trovy konania. Dakujem za akukolvek radu, ktora ma utvrdi, ze u nas je fungujuci pravny system.

Vážený pane,

zákon o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Z.b. upravuje kolektívne uspokojenie veriteľov , tak aby ich nároky boli uspokojované pomerne. Uspokojovať pohľadávky možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.Neviem o aký spor sa v tomto prípade šlo, ale podľa môjho názoru by mohlo v tomto prípade ( trovy konania ) ísť o pohľadávku proti podstate , ktorá môže byť uspokojená kedykoľvek počas konkurzu ( je to na uvážení správcu ) , inak len v rozvrhovom uznesení po skončení konkurzu, ale v tomto uznesení sa uspokojujú prednostne.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah