Exekúcia zrážkami zo mzdy

Otázka: 

Dobrý deň,prosím o radu.Po rozvode ostaly dlhy ktoré vymáha viac exekútorov.Mám nastúpiť do zamestnania v ktorom je mzda vyplácaná na jeden účet a diety v euro na druhý účet.Môžu mi tento účet s dietami aj zablokovať alebo inak siahnut na diety? Za Vašu radu vopred veľmi pekne ďakujem.

Vážený pane,

výkon rozhodnutia upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. ( exekučný poriadok ). Tento vo svojich ustanoveniach týkajúcich sa jednotlivých spôsobov výkonu rozhodnutia upravuje čo exekúcii nepodlieha. Vo Vašom prípade bude aktuálny postup exekúcia zrážkami to mzdy § 66-88 zákona č. 233/1995 Z.z. a exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke § 93-104 zákona č. 233/1995 Z.z.

Vzhľadom na to, že mzda v zmysle § 118 zákona č.. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce nezahŕňa cestovné náhrady tak sa exekúciou zrážkami zo mzdy nedá na cestovné náhrady siahnuť. Druhá vec je , že ak exekútor dá exekučný príkaz
banke v rámci exekúcie prikázaním pohľadávky , tak tu banka tieto prostriedky odpíše z účtu. Pri tomto spôsobe výkonu rozhodnutia sa nepostihujú len prostriedky určené podľa ýslovného vyhlásenia zamestnávateľa na mzdy a suma do výšky 3000 Sk. § 104 zákona č. 233/1995 Z.z.

Obdobná situácia nastane i pri prikázaní iných peňažných pohľadávok, pretože tam sa výnimka z postihnutia výkonom rozhodnutia vzťahuje ( § 111 zákona č. 233/1995 Z.z. ) iba na dávky v hmotnej núdzi, dávky sociálnej pomoci a kompenzačné príspevky pre zdravotne ťažko postihnutých . Okrem iného sú z exekúcie vyňaté ( s určitými obmedzeniami ) pohľadávky príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na pohreb .

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah