Pracovné právo

Odvolanie z funkcie riaditeľa

Otázka: 

Som riaditeľom Základnej školy od roku ,ešte mám 1,5 roka do skončenia funkčného obdobia .Dňa .... mi bol predložený zriaďovateľom list,v ktorom ma odvoláva z funkcie riaditeľa,bez udania dôvodov,na základe návrhu Rady školy, podľa Školského zákona. Neurobil som žiadny prietupok-mzdový,materiálny,pracovný!,ani neporušil žiadny zákon!Ide len o osobný a politický dôvod. Odvolávací list som preto neprevzal, ani nepodpísal,ani ho doteraz /ku
dňu /nemám.Doporučený list je stále na pošte.
Otázka :
odkedy /dátum/nadobúda platnosť môjho odvolania?


Diskriminácia v pracovnom pomere

Otázka: 

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť. Mám problem v práci, kde ma neprávom očiernili a obvinili z niečoho čo som neurobil a tvrdia že majú aj kamerový záznam o danom čine, ale ja viem že som nič neurobil. Ide o to, že sa ma snažia prinútiť dať výpoveď dohodou, ale keď tak neurobím tak mi pohrozili služobnou cestou do Kežmarku čo si ja nemôžem dovoliť nakoľko máme malé deti a manželka pracuje aj v noci. Mám pocit že touto služobnou cestou chcú dosiahnuť to aby som dal výpoveď dohodou. Taký psychický nátlak aky je v práci, je niečo nenormálne. Aj keď viem že nemôžu mať žiadny kamerový záznam, nakoľko som nič neurobil, a žiadal som že chcem vidieť daný kamerový záznam, ktorý nemôže existovať, tak mi bolo povedané že mi vybavia služobnú cestu do Kežmarku a potom sa to bude riešiť cez políciu a podobne. Asi po piatich minútach čo sme na tomto naťahovali, a keď som stále tvrdil že žiadny kamerový záznam nemôžu mať a povedal som že si to potrebujem rozmyslieť čo mám urobiť tak mi bolo povedané aby som už daný kamerový záznam neriešil. Potrebujem radu čo mám urobiť. Ako sa zachovať v danej situácii.


Diskriminácia v zamestnaní

Otázka: 

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť. Mám problem v práci, kde ma neprávom očiernili a obvinili z niečoho čo som neurobil a tvrdia že majú aj kamerový záznam o danom čine, ale ja viem že som nič neurobil. Ide o to, že sa ma snažia prinútiť dať výpoveď dohodou, ale keď tak neurobím tak mi pohrozili služobnou cestou do Kežmarku čo si ja nemôžem dovoliť nakoľko máme malé deti a manželka pracuje aj v noci. Mám pocit že touto služobnou cestou chcú dosiahnuť to aby som dal výpoveď dohodou. Taký psychický nátlak aky je v práci, je niečo nenormálne. Aj keď viem že nemôžu mať žiadny kamerový záznam, nakoľko som nič neurobil, a žiadal som že chcem vidieť daný kamerový záznam, ktorý nemôže existovať, tak mi bolo povedané že mi vybavia služobnú cestu do Kežmarku a potom sa to bude riešiť cez políciu a podobne. Asi po piatich minútach čo sme na tomto naťahovali, a keď som stále tvrdil že žiadny kamerový záznam nemôžu mať a povedal som že si to potrebujem rozmyslieť čo mám urobiť tak mi bolo povedané aby som už daný kamerový záznam neriešil. Potrebujem radu čo mám urobiť. Ako sa zachovať v danej situácii.


Skončenie pracovného pomeru

Otázka: 

Ukončil som pracovnyý pomer dohodou a v ten den som ostal
na PN.prosim ako to vlastne je s odvodmi, platenim od zamestnavatela atd.


Cudzinec a práca v Európskej únii

Otázka: 

už dlhšiu dobu hľadám odpoveď, na ktorú však dostávam v pracovných
agentúrach rozdielne odpovede a tak neviem, či je to iba podmienkou
konkrétnej agentúry alebo nie. Som Slovenka vydatá za Egypťana a už rok
žijeme na SR, manžel má povolenie na trvalý pobyt, nakoľko si však
ešte stále nemôže nájsť prácu, chceli sme vyskúšať nejakú či už
krátkodobú alebo dlhodobú brigádu v zahraničí, presnejšie v Rakúsku
alebo v Holandsku. Zatiaľ nám však v pracovných agentúrach hovorili, že
nemá možnosť pracovať, pretože musí mať buď slovenský občiansky
preukaz, alebo európsky cestovný pas. Tak by ma zaujímalo, či z hľadiska
udelenia pobytu nemá rovnaké pracovné práva ako občania SR.

Ďakujem

Vážená pani,

problém Vášho manžela je v tom, že nie je ešte občanom SR a teda sa naň nevzťahujú výhody občana štátu Európskej únie. Vzťahujú sa naňho ustanovenia zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov.. Neviem sa vyjadriť k pravidlám zamestnávania cudzincov z tretích krajín na území Rakúska, prípadne Holandska takže v tomto smere sa musíte obrátiť na zstupiteľstvá týchto štátov. Váš manžel môže vykonávať pracovnú činnosť na území SR na základe toho, že tu má povolený trvalý pobyt § 22 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestanosti.

s pozdravom Grant


Nevyplatenie mzdy a trestné oznámenie

Otázka: 

Prosim radu zamestnavatel pracujem u neho viac ako 5 rokov nevyplatil mzdu za mesiac máj 2010,jún 2010, ako mám postupovať , aby som neprišla o odstupné nakoľko na účte firmy nie je dostatok financií a zamestanávatel nevlastní
nič cenné čo by sa dalo spenažiť auto si koncom roka previedol na seba a máme vo firme len strare pocitace inak nic a sme v prenajme.Ked so sefke povedala ze nemam mzdu 2 mesiace - odpoved ona o tom VIE.Dakujem za Vašu > pomoc.Mne peniaze chybajú z čoho mám žiť nemám iný prijem.

Vážená pani,

toto bude skôr faktický ako právny problém. Samozrejme, že na mzdu máte nárok. Na jednej strane Vám Zákonník práce dáva možnosť okamžite skončiť pracovný pomer ak je Váš zamestnávateľ v omeškaní s platením mzdy , náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti § 69/ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. na druhej strane Vám ide najmä o prácu, ktorá Vás živí. Bola by tu


Zvyšovanie kvalifikácie

Otázka: 

Dobrý deň,

pracujem ako vodič autobusu v dopravnej firme, pracovná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Dnes mne a niekoľkým mojim kolegom zamestnávateľ oznámil,že pokiaľ na vlastné náklady a mimo pracovnej doby (s využitím čerpania dovolenky) neabsolvujeme školenie povinnej základnej kvalifikácie stanovenej z.280/2006, tak nás prepustí (ako dôvod by vraj uviedol nesplnenie kvalifikácie pre výkon povolania).Mal už aj pripravený plán výučby (čerpaná dovolenka a víkendy), ktorý predbežne dohodol s autoškolou.Náklady autoškole by uhradil, ale s tým, že nám potom bude plnú sumu zrážať zo mzdy. V pondelok máme podpísať príslušnú "dohodu". Cena školenia aj s poplatkami je nemalých 660 EURO. Má v tomto prípade zamestnávateľ právo požadovať odo mňa úhradu školenia a ešte k tomu s tým, aby som ho absolvoval mimo pracovnej doby?

Vážený pane,

Váš zamestnávateľ postupuje protiprávne. V zmysle § 153 Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z. citujem

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej
prehlbovanie a zvyšovanie.


Zmluvná pokuta v dohode o pracovnej činnosti

Otázka: 

Dobrý deň,
prosím Vás o radu v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Dcéra je vysokoškoláčka - denné štúdium a popri štúdiu chodí do práce. Má uzavretú dohodu o pracovnej činnosti na dobu dvoch rokov. Práca ju aj baví, no s majiteľkou a šéfkou v jednej osobe si vôbec nesadla a myslí si, že to takýmto spôsobom nepovedie nikam. Teraz tá otázka. Majiteľka jej zaplatila školenie v hodnote 1000 EUR na získanie potrebného certifikátu.V zmluve sa dcéra zaviazala, že ak skončí prácu pred uplynutím doby dvoch rokov, tak musí zaplatiť zmluvnú pokutu tých 1000 EUR. Musela by to naozaj dcéra zaplatiť, keď je študentka, hoci to podpísala? Má nejakú možnosť ukončiť dohodu bez toho, aby bola zo strany majiteľky sankcionovaná?Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Vážená pani,

Zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z. pozná pracovný pomer a potom dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru , čo je deviata časť Zákonníka práce § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z.z..

V § 223 ods. 1 posledná veta sa píše citujem Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.

Prvá časť Zákonníka práce § 1 až § 40 upravuje všeobecné zásady ako defínica pojmov zamestnávateľ, zamestnanec a pod.

Pracovný pomer je upravený v druhej časti Zákonníka práce § 41 a nasledujúce.


Výpoveď daná zamestnancom

Otázka: 

Dobrý deň!
Potrebovala by som poradiť ohľadne môjho odchodu zo zamestnania. Našla som si prácu bližšie k bydlisku a v máji som podala Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru, v ktorom som uviedla aj požadovaný dátum odchodu - 31.8.2009. Žiaľ, nenapísala som \"dohodou\", nakoľko som sa domnievala, že nenastanú zo strany zamestnanca problémy. Ďalej som sa domnievala, že žiadosť je vlastne výpoveďou.
Zamestnanec mi dal odpoveď, v ktorej súhlasí s rozviazaním pracovného pomeru ku 31.8.2009. Žiada však odo mňa výpoveď. Lenže výpoveď môžem napísať len v júni, nakoľko odpoveď od zamestnávateľa mi bola doručená 1.6. a obávam sa, že tým pádom bude platiť 3mesačná výpovedná lehota (pracujem 6 rokov) a riaditeľ ma nepustí z práce v auguste, alebo niečo vymyslí, aby nás mohol \"potrestať\" za to, že sme dali výpoveď (Sme dvaja).
Som učiteľka, dovolenka - 30 dní - mi začne plynúť od 21. 7. a do tohto času musím zotrvať na pracovisku.
Prosím Vás, ak mi viete poradiť, čo mám urobiť, aby som mohla v septembri nastúpiť bez problémov do novej práce, budem Vám veľmi vďačná. Prosím, odpovedzte mi v čo najrýchlejšom čase ako to bude možné, lebo šéf na nás veľmi tlačí.

Vážená pani,

pokiaľ Vám zamestnávateľ dal písomné stanovisko, že súhlasí s výpoveďou k 31.8. tak nie je čo riešiť, pretože právny úkon sa posudzuje podľa jeho obsahu i keď je nesprávne označený. V zmysle § 15 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce citujem: prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom. To platí aj v prípade zákona O výkone práce vo verejnom záujme Zákon č. 553/2003 Z.z.


Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti II

Otázka: 

dostala som výpoveď (organizačné zmeny). Pracovala som ako výkonný riaditeľ. Zamestnávateľ (malá s.r.o s dvoma konateľmi) mi zrušil pracovnú pozíciu pre nadbytočnosť a na to naviazal výpoveď. Fakt je ten, že od začiatku pracovného pomeru som vykonávala de facto prácu za jedného z konateľov ktorý sa neustále zdržiaval v Českej republike. A keď prišla kríza, rozhodol sa že ušetrí moje pracovné miesto. Pritom
reálne všetky činnosti ktoré som vykonávala (riadenie servisnej centrály pre obchodnú sieť) firma potrebuje aj naďalej. On uviedol že ruší moje miesto z dôvodu zmrazenia činnosti servisnej centrály, tá však funguje stále rovnako s tým, že nariadil zamestnancom aby si prevzali moju agendu (e-mailom). Pritom servisná centrála nemá ani pozície vedúcich oddelení a všetci zamestnanci majú v pracovných zmluvách uvedeného ako priameho nadriadeného priamo mňa ako výkonného
riaditeľa. Zdá sa mi, že zamestnávateľ iba zneužil možnosť
organizačnej zmeny na to, aby sa ma zbavil. Pritom od začiatku vlastne
vytvoril moju pozíciu duplicitne s prácou jedného z konateľov. Neviem či
v takomto prípade zamestnávateľ postupovl v súlade so zákonom. Môžete
mi poradiť čo sa dá v tomto prípade podniknúť?

Ďakujem za radu, veľmi mi pomôžete.

Vážená pani,

preposielam Vám svoju odpoveď zo dňa 17.4.2009 týkajúcu sa Vašej otázky. Vzhľadom na to, že detaily nepoznám nie je možné sa mi podrobne vyjadriť. Skutočnosti, ktoré ste spomenula môžu, ale i nemusia zakladať dôvod na výpoveď z titulu organizačných zmien. Som ochotný veriť tomu, že to bola výpoveď účelová, ale na druhej strane pokiaľ niekto v medziach zákona využije svoje právo nie je možné to posúdiť ako konanie v rozpore so zákonom.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah